top of page

Általános szerződési feltételek

www.poppycrochetdesign.hu

Hatályba lépés ideje: 2020.11.01.

Kérem olvassa el az Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit!

Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:

Poppy Crochet Design

Blahó Emese Zsuzsanna

Székhely:2112, Veresegyház, Rét u. 8.

Adószám: 56678446-1-33

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Budapesti Törvényszék Cégbírósága – a továbbiakban: Adatkezelő.

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

 

Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

 

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Blahó Emese Zsuzsanna az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: Blahó Emese Zsuzsanna  2112, Veresegyház, Rét u. 8. vagy írjon a poppydesign6@gmail.com e-mail címre.

 

Adatkezelő

Felelősségi körök

Blahó Emese Zsuzsanna

2112, Veresegyház, Rét u. 8.

Összes tevékenység

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

 

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

·        Vezetéknév, keresztnév

·        Lakcím, levelezési cím
!!!A www.poppycrochetdesign.hu oldalon nincs lehetőség jelenleg Cégek számára számla kiállításra!!!

·        E-mail cím

·        Telefonszám

·        Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

Adatkezelés időtartama:

·        Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

·        Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év

·        Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

Adattovábbítás feltételei

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

·        Adatfeldolgozás

·        Jogi képviselet

·        Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek

·        Kézbesítés

·        Könyvelés

·        Követeléskezelés

·        Marketing

·        Számlázás

Adatfeldolgozók

Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő (a Felhasználó által megjelölt szállítási mód alapján) a Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén e-mail címét és telefonszámát – a kiszállítás időpontjának egyeztetése érdekében), továbbá a termék beszedendő (esetenként előre kiegyenlített) vételárával kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a termék Felhasználó részére történő kézbesítése céljából.

Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók):

·        Futárszolgálat vagy GLS pont, Posta pont, Csomagautoma választása esetén:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszáma: 13-09-111755, adószáma: 12369410-2-44)

·        Postai kiszállítás esetén:

Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., cégjegyzékszáma: 01-10-042463, adószáma: 10901232-2-44)

·        Foxpost automata vagy házhozszállítás esetén

Foxpost Zrt. (székhelye: 3300 Eger, Maklári út 119., cégjegyzékszáma: 10 10 020309, adószáma:  25034644-2-10)

·        PACKETA automata esetén

PACKETA HUNGARY Kft. (Székhelye: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép., Adószáma: 25140550-2-41, cégjegyzékszáma: 01 09 202186)

A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános Szerződési Feltételeit.

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

A tulajdonos, Kiss-Karáth Annamária végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

Minden szolgáltatót szükséges felsorolni, ahol személyes adatok megjelennek:

·        Tárhelyszolgálatató  ---- WIX --- 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel; or 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158.

·        Könyvelő 

Cégnév: Kiskönyvelő - Kiss Csaba EV
Székhely cím: 1133 Budapest Pannónia u. 87.
Levelezési cím: 1133 Budapest Pannónia u. 87.
Adószám: 68752037-1-41

Közösségi adószám: HU68752037
Bankszámlaszám: 16200254-10133723-00000000 (OTP bank)

·        Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.

·        Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.

·        Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, az Impresszumban megjelölt elérhetőségekre.

Cookie-k (sütik) kezelése

A Cookie nyilatkozatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.

 

Fogalmak

Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

·        jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás

·        kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul

Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező PDF horgolási minta megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság

Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul

Vonatkozó jogszabályok:

·        évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről

·        évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

·        évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

·        151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

·        évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

·        évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

·        19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

·        45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

·        Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről

·        Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával.

Szerzői jogok:

A megvásárolt PDF horgolási minták is szerzői jogvédelem alatt áll állnak, ezeket a mintákat személyes használatra lehet megvásárolni, harmadik félnek átadni TILOS. Az oldalon  megvásárolható  mintákból készült figurák eladhatók, és social mediaban (internet, facebook, tiktok, twitter, instagram … stb) megosztható a mintából készült az figur fotója, de minden esetben meg kell jelölni a tervezőt. 

Az ingyenes minták más nyelvre fordítása tervezői engedéllyel lehetséges. A fizetős minták más nyelvre fordítása TILOS. 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg bárminemű kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk 

·        E-mail cím: poppydesign6@gmail.com

A panasz kivizsgálása a lehető legrövidebb időben belül megtörténik. (max. 5 nap)  Az írásbeli panaszt a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül írásban megválaszoljuk.

Abban az esetben, ha Cégünk és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Cégünkkel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban Cégünket együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Cégünk köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha Cégünk székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Cégünk együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.
A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

Tartalmaznia kell a kérelemnek:

·        Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét

·        Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét

·        Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket

·        Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással

·        Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő

·        Testület döntésére irányuló indítványt

·        Fogyasztó aláírását

·        Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről: 
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72 507-154

Fax: 06-72 507-152

E-mail cím: abeck@pbkik.hu, mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523

Fax: 06-76 501-538

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66 324-976

Fax: 06-66 324-976

E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870

Fax: 06-46 501-099

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1 488-2131

Fax: 06-1 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62 554-250/118

Fax: 06-62 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22 510-310

Fax: 06-22 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96 520-217

Fax: 06-96 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52 500-710

Fax: 06-52 500-720

E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36 429-612

Fax: 06-36 323-615

E-mail cím: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570

Fax: 06-56 510-628

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34 513-027

Fax: 06-34 316-259

E-mail cím: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32 520-860

Fax: 06-32 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefonszám: 06-1 269-0703

Fax: 06-1 474-7921

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: 06-82 501-026

Fax: 06-82 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42 311-544

Fax: 06-42 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74 411-661

Fax: 06-74 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94 312-356

Fax: 06-94 316-936

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88 429-008

Fax: 06-88 412-150

E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92 550-513

Fax: 06-92 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

A vásárlás folyamata

A Vásárló a Poppy Crochet Design által tervezett figurákat megtalálja a Menüben a Webshop pont alatt, különböző kategóriákba rendezve. A figurák, és azoknak a mintájuknak a  tulajdonságairól a termékek alatt talál részletes leírást.

·        minta nyelve

·        formátum (pdf)

·        a figurához felhasznált fonal típus

·        a minta által készült figura mérete

A kiválasztott figurát „Kosárba ” gomb megnyomásával helyezheti a bevásárló kosarába. Ez még nem minősül rendelésnek. Későbbiek módosítható a kosár tartalma.

A termékválasztás után a PÉNZTÁR pont alatt megtalálja a kiválasztott termékeket.

Itt tudja a rendelését módosítani, amennyiben szükséges, vagy leadni rendelését.

A vásárláshoz szükséges kitölteni az alábbi adatokat.

·        Vezeték- és keresztnév

·        Lakcím

·        email cím

WEBSHOPUNKBAN CSAK MAGÁN SZEMÉLYEK SZÁMÁRA VAN LEHETŐSÉG VÁSÁROLNI.

CÉGEK SZÁMÁRA NEM ÁLL MÓDUNKBAN TERMÉKET ÉRTÉKESÍTENI KATÁS VÁLLALKOZÁSI FORMÁNK MIATT.

Kupon: A webshopban az aktuális akciók keretén belül van lehetőség kuponkódok használatára. Az éppen aktuális akciókról Poppy Crochet Design oldalon, a @poppycrochetdesign facebook oldalon és instagram oldalon tájékoztatja a vásárlókat. A kuponkódot a kupon mezőbe kell beírni, megrendelés elküldése előtt.

Fizetési módok

A megrendelésnél két opció közül választhat a Vásárló.

·        Bankkártyás fizetés 

·        Paypal

A mintával kapcsolatos észrevételeket a Vásárló elküldheti a Tervező számára az Impresszumban megtalálható elérhetőségek egyikén. 

Segítség kérés esetén kérem a poppydesign6@gmail.com email címen keressen meg. 

​​

NYILATKOZAT

A https://poppydesign6.wixsite.com/poppycrochetdesign („Weboldal”) címen található weboldal tulajdonosa és üzemeltetője Blahó Zsuzsanna.

A Weboldal Ön általi használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja és elfogadja a következő felelősségkizárást („Felelősség kizárása”). Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy módosítsuk, módosítsuk, módosítsuk vagy frissítsük ezt a felelősséget kizáró nyilatkozatot. Ez a felelősségi nyilatkozat előzetes értesítés nélkül változhat. Ha nem ért egyet vagy nem fogadja el a jelen Felelősségi nyilatkozat bármely részét, nem használhatja a Webhelyet.

 

NYILATKOZAT

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a Weboldalon található összes információ pontosságát teszteljük. Nem vállalunk garanciát az eredményeket illetően, amelyeket a Weboldalon található információk felhasználásával láthat.

A Weboldal elhárítja a felelősséget a véletlen vagy következményes károkért, és nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet bármely személy elszenvedett a Weboldalon található információk felhasználásából eredően. A Weboldal nem vállal felelősséget a Weboldalon található információk felhasználásából eredő veszteségekért vagy károkért.

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a Webhelyen található összes üzleti információ pontosságát teszteljük, beleértve, de nem kizárólagosan a technológiára vagy az üzleti módszertanra való hivatkozásokat. Nincs garancia arra, hogy a Weboldalon található technikák és anyagok használatával pozitív eredményeket fog elérni vállalkozása számára. Nem vállalunk felelősséget az Ön döntéseiért, illetve a webhelyen található információk alapján végrehajtott irányelvekért vagy gyakorlatokért.  A Weboldalon található összes információ csak tájékoztató jellegű.

A Weboldal időről időre oktatóanyagokat is közzétehet. Minden ilyen oktatóanyagot kipróbáltak és sikeresen teljesítettek, de az eredmények személyenként változhatnak. Néhány oktatóanyag tartalmazhat olyan eszközöket, mint például kalapács, fűrész vagy forró ragasztópisztoly, amelyek sérülést okozhatnak. A Weboldalon található bármely oktatóanyag önkéntes követésével Ön vállalja az ebből eredő esetleges sérülések kockázatát.

A Weboldal időről időre eseményekkel kapcsolatos témákat tárgyalhat („Esemény”). Az esemény összes tartalma csak tájékoztató jellegű. A Weboldal nem partnere vagy szponzora ezeknek az Eseményeknek, kivéve, ha a tartalomban kifejezetten szerepel.

Ha úgy dönt, hogy részt vesz egy olyan Eseményben, amely szerepel a Weboldalon, Ön vállalja az ilyen Esemény során esetlegesen elszenvedett esetleges sérülések minden kockázatát. Kérjük, vegye figyelembe egy adott Esemény összes velejáró kockázatát, mielőtt részt vesz benne.

A Weboldalon felsorolt Rendezvények időről időre tartalmazhatnak fizikai erőnléti elemet. (pl. 5k, teke, stb.) Ha nem biztos a fizikai képességeiben, a részvétel előtt kérjen orvosi tanácsot.

Ön (önmaga, örökösei, személyes képviselői vagy engedményezettjei, valamint bárki más, aki az Ön nevében követelést nyújthat be) ezennel elengedi, lemond arról, felmenti, és vállalja, hogy nem pereli be a Webhelyet és annak megfelelő anyavállalatait, leányvállalatait, leányvállalatait, tisztségviselőit , igazgatók, partnerek, részvényesek, tagok, ügynökök, alkalmazottak, eladók, szponzorok és önkéntesek bármilyen és minden felmerülő követeléstől, követeléstől, kereset okától, kártól, veszteségtől vagy kiadástól (beleértve a bírósági költségeket és az ésszerű ügyvédi díjakat is) bármely Rendezvényen való részvételedből ered, abból ered, vagy bármilyen módon kapcsolódik ahhoz, kivéve a részünkről elkövetett súlyos gondatlanságot vagy szándékos kötelességszegést.

A Weboldal időről időre pénzügyekkel kapcsolatos témákat tárgyalhat. Ez az információ nem tanácsadás, és nem kezelendő pénzügyi tanácsként. A Weboldalon közölt pénzügyi információk „ahogy vannak”, bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozat vagy garancia nélkül. A Weboldal nem vállal felelősséget vagy garanciát a weboldalon található pénzügyi információkkal kapcsolatban.

Nem hagyatkozhat a Weboldalon található információkra, mint egy okleveles könyvelő vagy engedéllyel rendelkező pénzügyi tervező tanácsának alternatívájaként. Nem jön létre könyvelő-ügyfél kapcsolat a pénzügyi információk weboldalon történő közzétételéből. Soha nem szabad késleltetnie a pénzügyi tanácsadást, figyelmen kívül hagyni a pénzügyi tanácsokat, vagy abbahagyni a professzionális pénzügyi szolgáltatásokat a Weboldalon közölt információk következtében.

A Weboldalon található bevételekkel vagy bevételi potenciállal kapcsolatos bármely nyilatkozat példa arra, hogy mi lehetséges a jövőben. Nem vállalunk garanciát az eredményekre, sem a jelenre, sem a jövőre nézve. Nem vállalunk felelősséget az Ön bevételeiért, bevételeiért, árbevételéért vagy bármely más teljesítményéért, amely a Weboldalon megadott információk alapján végzett tevékenységek eredménye. A Weboldal kizárólag tájékoztatási célokat szolgál.

A Weboldal megvitathatja az utazással kapcsolatos témákat, beleértve a közlekedési módokat, a szállást és a tevékenységeket. A Weboldalon közölt utazási információk „ahogy vannak”, bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozat vagy garancia nélkül. Az említett szolgáltatókkal kapcsolatos tapasztalatai eltérhetnek a webhelyen leírtaktól.  A Weboldalon található összes utazási információ csak tájékoztató jellegű.

AZ ÖN FELELŐSSÉGE

A weboldalt szigorúan tájékoztatási céllal hozták létre. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy teljes felelősséggel tartozik a Weboldalon közölt információk használatáért. Nem vállalunk felelősséget, garanciát vagy garanciát. Megérti, hogy az eredmények személyenként változhatnak. Nem vállalunk felelősséget a Weboldalon esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányosságokért.

NINCS GARANCIA

A Weboldalt „ahogy van” és „rendelkezésre álló” alapon biztosítjuk, kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatok vagy szavatosság nélkül. Nem vállalunk felelősséget vagy garanciát a Webhellyel vagy az ott található információkkal és anyagokkal kapcsolatban.

Nem vállalunk garanciát arra, hogy a Weboldal megfelel az Ön igényeinek; megszakítás nélkül, időben és vírusoktól és hibáktól mentes lesz; vagy képviseli a Webhely teljes funkcionalitását, pontosságát és megbízhatóságát. Nem vállalunk felelősséget Ön felé a Weboldalon keresztül feltöltött vagy továbbított tartalom vagy anyag elvesztéséért. A Weboldal angol nyelven készült, és nem vállal garanciát a tartalom bármely nyelven történő fordítására vagy értelmezésére vonatkozóan.

KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖVETKEZMÉNYES, VÉLETLEN, KÖZVETETT, PÉLDA, BÜNTETŐ VAGY KÜLÖNLEGES KÁROKÉRT, AZOKÉRT, HOGY OKODOTTAK, BEÉLETETETT AZ EREDMÉNY, BEVÉTEL, ADATOK VAGY FELHASZNÁLÁS ELVESZTETÉSE ZÁRÓ HOGYANSÁG), GARANCIA VAGY EGYÉB, HA A MÁSIK FELET TÁJÉKOZTATTA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.

KÁRTALANÍTÁS

Ön beleegyezik abba, hogy megvédi, kártalanítja és védi a Webhelyet, annak tulajdonosait, tagjait, alkalmazottait, tisztségviselőit, igazgatóit, vezetőit és ügynökeit minden veszteséggel, követeléssel, perrel, intézkedéssel, felelősséggel, kötelezettséggel, költséggel és kiadással szemben. (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket), amelyeket harmadik felek követelései miatt szenvedünk, amelyek a következőkön alapulnak: (i) az Ön hanyagsága vagy szándékos kötelességszegése, (ii) a Felelősségi nyilatkozat bármely rendelkezésének megsértése (beleértve a képviseletet vagy a garanciát); vagy (iii) haláleset, személyi sérülés vagy vagyoni kár, amely az Ön jelen kötelezettségeiből ered, vagy azokkal kapcsolatos.

VÁLASZTOTTbíróság

A Felelősségi nyilatkozatra a magyar törvények vonatkoznak és értelmezhetők. A Felelősségi nyilatkozatból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitát vagy követelést, illetve annak megszegését a Magyar Választottbírói Szövetség ("HAA") által a Kereskedelmi Választottbírósági Szabályzata szerinti választottbíróság rendezi, és az ítéletet a választottbíró hozza meg. s) bármely, az ott illetékes bírósághoz benyújtható. Az ilyen választottbírósági eljárás helye Magyarországon van. A felek megállapodnak abban is, hogy az eljárásra a HAA Sürgősségi védelmi intézkedések fakultatív szabályait kell alkalmazni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Ha a Felelősségi nyilatkozat bármely rendelkezését érvénytelennek, törvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítélik, a többi rendelkezés elválasztható és végrehajtható. Ha egy rendelkezés túlságosan tág, az ilyen rendelkezés hatályát korlátozni vagy szűkíteni kell, hogy végrehajtható legyen.

A Felelősségi nyilatkozatot Ön nem ruházhatja át előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül; a Felelősségi nyilatkozatot azonban saját belátásunk szerint mi is átruházhatjuk.

A Jogi nyilatkozattal kapcsolatos minden értesítést írásban kell megtenni, a poppydesign6@gmail.com címre küldött e-mailben a Webhelyhez és az Ön e-mail címére.

@Copyright PoppyCrochetDesign 2019. Minden jog fenntartva

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.

bottom of page